Sin categoría

Carta de agradecimiento a los profesionales del departamento València-Hospital General

Benvolguts companys i benvolgudes companyes:

Des que al nostre departament de salut vam començar a rebre els primers pacients afectats per la Covid-19 ha sigut molta la incertesa i fins i tot la por que hem hagut de viure davant un virus que desconeixíem i que ha generat una situació excepcional.

En aquesta crisi, per a continuar prestant el millor servei a la nostra Sanitat, ens hem vist obligats a prendre decisions nombroses i difícils, inimaginables fa uns mesos, i hem creat nous circuits i protocols que han modificat la nostra activitat assistencial i les nostres vides.

En tot moment heu estat a l’altura, units contra aquesta malaltia i disposats a aprendre d’ella mateixa per a vèncer-la amb professionalitat, amb ànim i alé cap als altres. Tot el mèrit és vostre.

Hem perdut pacients, familiars, amics i companys, però units hem aconseguit créixer-nos enfront l’adversitat, fins i tot reinventar-nos, amb una actitud positiva malgrat la por.

Tots els treballadors, sanitaris i no sanitaris, d’atenció primària i d’especialitzada, heu fet possible que hui puguem començar a viure aquesta situació amb una mica més de calma, lluny de la voràgine de les primeres setmanes, encara amb prudència, perquè ens queda molt per aprendre d’aquest nou virus per a afrontar un futur encara incert, però per al qual ja estem més preparats.

Per tot això, volem agrair-vos el vostre treball exemplar, la vostra capacitat d’adaptar-vos a allò nou i de formar equips multidisciplinaris per a tots junts, colze a colze, fer front a aquesta crisi.

Després d’aquests mesos tan complexos i difícils ens queda allò aprés i el gran orgull de pertànyer a aquest gran equip humà.

GRÀCIES A TOTS I A TOTES!

LA DIRECCIÓ GERÈNCIA DEL CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

 

Estimados compañeros y compañeras:

Desde que en nuestro departamento de salud empezamos a recibir a los primeros pacientes afectados por Covid-19 ha sido mucha la incertidumbre e incluso el miedo que hemos tenido que vivir ante un virus que desconocíamos y que ha generado una situación excepcional.

En esta crisis, para seguir prestando el mejor servicio a nuestra Sanidad, nos hemos visto obligados a tomar numerosas y difíciles decisiones, inimaginables hace unos meses, creando nuevos circuitos y protocolos que han modificado nuestra actividad asistencial y nuestras vidas.

En todo momento habéis estado a la altura, unidos contra esta enfermedad y dispuestos a aprender de ella para vencerla con profesionalidad, con ánimo y aliento hacia los demás. Todo el mérito es vuestro.

Hemos perdido a pacientes, familiares, amigos y compañeros, pero unidos hemos logrado crecernos frente a la adversidad, incluso reinventarnos, con una actitud positiva a pesar del miedo.

Todos los trabajadores, sanitarios y no sanitarios, de atención primaria y de especializada, habéis hecho posible que hoy podamos empezar a vivir esta situación con un poco más de calma, lejos de la vorágine de las primeras semanas, aunque todavía con prudencia porque nos queda mucho por aprender de este nuevo virus para afrontar un futuro todavía incierto, pero para el que ya estamos más preparados.

Por todo ello, queremos agradeceros vuestro trabajo ejemplar, vuestra capacidad de adaptaros a lo nuevo y de formar equipos multidisciplinares para juntos, codo con codo, hacer frente a esta crisis.

Tras estos meses tan complejos y difíciles nos queda lo aprendido y el gran orgullo de pertenecer a este gran equipo humano.

¡GRACIAS A TODOS Y A TODAS!

LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALÈNCIA

 

Comparte la noticia

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *